• Lớp Mickey 4 với cô giáo Mette đến từ Đan Mạch
  Lớp Mickey 4 với cô giáo Mette đến từ Đan Mạch
 • Các bé biểu diễn văn nghệ - Lý kéo chài
  Các bé biểu diễn văn nghệ - Lý kéo chài
 • Các bé biểu diễn văn nghệ - Bar bar bar
  Các bé biểu diễn văn nghệ - Bar bar bar
 • Tiết mục múa - Bèo dạt mây trôi
  Tiết mục múa - Bèo dạt mây trôi
 • Một thoáng quê hương
  Một thoáng quê hương
 • Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2
  Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2
 • Merry Christmas & Happy NewYear 2015 at ThangLong
  Merry Christmas & Happy NewYear 2015 at ThangLong
 • Hệ thống những học thuyết GD hiện đại (P1) được ứn
  Hệ thống những học thuyết GD hiện đại (P1) được ứn
 • Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2 - P2
  Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2 - P2
 • Lớp Mickey 1 với giáo viên Đan Mạch
  Lớp Mickey 1 với giáo viên Đan Mạch