• Lớp Mickey 4 với cô giáo Mette đến từ Đan Mạch
  Lớp Mickey 4 với cô giáo Mette đến từ Đan Mạch
 • Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2
  Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2
 • Một ngày ở trường của bé Quỳnh Anh lớp Pooh 2
  Một ngày ở trường của bé Quỳnh Anh lớp Pooh 2
 • Một ngày ở trường của bé Quỳnh Anh
  Một ngày ở trường của bé Quỳnh Anh
 • Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2 - P2
  Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2 - P2
 • Lớp Mickey 1 với giáo viên Đan Mạch
  Lớp Mickey 1 với giáo viên Đan Mạch
 • Lớp Mickey 1 với giáo viên Đan Mạch - P2
  Lớp Mickey 1 với giáo viên Đan Mạch - P2
 • Cơ sở vật chất Trường mầm non ThangLong KidSmart
  Cơ sở vật chất Trường mầm non ThangLong KidSmart
 • Hoạt động của Giáo viên Đan Mạch ở lớp Mickey 1
  Hoạt động của Giáo viên Đan Mạch ở lớp Mickey 1
 • Hoạt động của Giáo viên Đan Mạch ở lớp Mickey 4
  Hoạt động của Giáo viên Đan Mạch ở lớp Mickey 4