Bại tập vận động âm nhạc

 

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN

NHÓM 3

     

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

QUÊ QUÁN

TRÌNH ĐỘ

Chức vụ

Ngày vào

Ngày kí

BHXH

 

 

 

 

CHUYÊN MÔN

(lớp)

làm việc

hợp đồng

Quỹ lương

1

Nguyễn Thị Nga

1991

Nam Định

CĐ SPMN

MGL

27/4/2012

 

 

2

Nguyễn Thanh Huyền

1991

Vĩnh Phúc

CĐ SPMN

MGL

27/4/2012

 

 

3

Hoàng Thị Hồng Nhung

1991

Hà Giang

CĐ SPMN

MGL

27/4/2012

 

 

4

Nguyễn Thị Thảo

1991

Thái Bình

CĐ SPMN

MGL

23/7/2012

 

 

5

Lê Kim Phượng

1991

Vĩnh Phúc

CĐ SPMN

MGN

2/5/2012

 

 

6

Hà Kiều Anh

1991

Hà Nam

CĐ SPMN

MGN

25/5/2012

 

 

7

Đinh Thị Như Quỳnh

1990

Yên Bái

CĐ SPMN

MGN

25/5/2012

 

 

8

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

1991

Hà Nội

CĐ SPMN

MGN

5/6/2012

 

 

9

Nguyễn Thị Xuyến

1991

Tuyên Quang

CĐ SPMN

MGN

7/6/2012

 

 

10

Hoàng Thị Phương

1991

Hà Nam

CĐ SPMN

MGN

6/6/2012

 

 

11

Trương Thị Phương Thảo

1991

Hà Nội

CĐ SPMN

MGN

4/9/2012

 

 

12

Trần Thị Yến

1991

Ninh Bình

CĐ SPMN

MGN

8/10/2012

 

 

13

Nghiêm Thái Hà

1991

Hà Nội

CĐ SPMN

MGB

29/5/2012

 

 

14

Lê Thị Thu Hà

1991

Hưng Yên

CĐ SPMN

MGB

29/5/2012

 

 

15

Phạm Thị Thu

1991

Nam Định

CĐ SPMN

MGB

5/6/2012

 

 

16

Hà Thị Quế

1991

Vĩnh Phúc

CĐ SPMN

MGB

13/6/2012

 

 

17

Đoàn Thị Huề

1991

Hà Nội

CĐ SPMN

MGB

16/5/2012

 

 

18

Nguyễn Thị Lan

1991

Hà Nội

CĐ SPMN

MGB

14/5/2012

 

 

19

Hoàng Thị Lan

1991

Hà Giang

CĐ SPMN

MGB

28/5/2012

 

 

20

Nguyễn Thị Thủy

1991

Hòa Bình

CĐ SPMN

MGB

29/5/2012

 

 

21

Đinh Thị Nghĩa

1991

Hà Nam

CĐ SPMN

MGB

14/5/2012

 

 

22

Vũ Thị Thu Hằng

1990

Ninh Bình

CĐ SPMN

MGB

30/5/2012

 

 

23

Nguyễn Thị Thanh Mai

1991

Hà Nội

CĐ SPMN

NT

14/5/2012

 

 


Bài viết liên quan