Giáo dục

Xếp theo:
TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG "SHOW AND TELL" Ở TRƯỜNG MẦM NON THĂNG LONG KIDSMART
Show and Tell (Trình bày & Chia sẻ) là hoạt động tạo cơ hội cho trẻ trong độ tuổi mầm non diễn đạt bản thân và thực hành nói đầy đủ cả câu.