Hợp tác quốc tế

BỐ MẸ CẦN BIẾT:

BỐ MẸ CẦN BIẾT: "Về lớp trải nghiệm Tiền Tiểu học ?"

Đối với trẻ 5 tuổi đang ở giai đoạn cuối cấp mầm non thì việc chuyển sang một cấp học mới nếu không được chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lí thì đó là một khó khăn rất...