KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 24 ĐẾN 28 THÁNG 11 NĂM 2014 - KHỐI NHÀ TRẺ (2 - 3 TUỔI)

 

 

Thứ HAI

Âm nhạc:

Dạy hát: “Tập đếm”

 

-         Dạy trẻ thuộc lời và hát đúng giai điệu của bài hát

-         Phát triển tai nghe âm nhạc, khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ

-         Trẻ hiểu nội dung và cảm nhận được giai điệu của bài hát

-         Trẻ được biểu diễn bài hát cùng cô và bạn trước lớp

 

 

Thứ BA

Văn học: thơ

“Đôi mắt”

-         Dạy trẻ đọc thuộc lời bài thơ “Đôi mắt”

-         Trẻ hiểu nội dung bài thơ và trả lời được một số câu hỏi mà cô  đưa ra

-         Phát triển ngôn ngữ và cung cấp từ mới cho trẻ

 

Thứ TƯ

Nhận biết phân biệt: màu xanh –màu đỏ-màu  vàng

-         Dạy trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt màu xanh-màu đỏ-màu vàng thông qua các trò chơi với các thẻ màu, tìm các đồ vật, đồ chơi  có màu xanh, màu đỏ, màu vàng trong lớp, Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết, phân biệt, khám phá cho trẻ

-          Phát triển ngôn ngữ

 

Thứ NĂM

Tạo hình: Tô màu bức tranh đàn cá và vẽ thêm bong bóng nước

-         Củng cố kỹ năng cầm bút, kỹ năng tô màu tranh rỗng

-         Dạy trẻ vẽ thêm những hình tròn nhỏ trước miệng cá làm bong bóng nước

-         Phát triển cơ tay nhỏ cho trẻ

-         Phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ

Thứ SÁU

Giáo dục thể chất: Đi trong đường ngoằn ngoèo

-   Dạy trẻ kỹ năng  “Đi trong đường ngoằn ngoèo”

-         Phát triển cơ chân  cho trẻ

-         Phát triển sự khéo léo, khả năng và khả năng định hướng không gian cho trẻ khi thực hiện vận động .

-         Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vận động

 

 

 

    Bài thơ: Đôi mắt

Đôi mắt xinh xinh
Đôi mắt tròn tròn
Giúp em nhìn thấy
Mọi vật xung quanh

Em yêu em quý
Đôi mắt xinh xinh
Giữ cho đôi mắt
Ngày càng sáng, tinh.

 

 

                 Bài hát: Tập đếm

 

Mời các bạn cùng ra đây

Ta hát chung một bài nào

Mời các bạn cùng giơ tay

Ta đếm cho thật đều

Một với một là hai

Hai thêm hai là bốn

Bốn với một là năm

Năm ngón tay sạch đều

 

Bài viết liên quan