Thông báo lịch phun thuốc muỗi phạm vi toàn trường

KẾ HOẠCH PHUN THUỐC DIỆT MUỖI

Nhà trường tiến hành phun thuốc muỗi trên phạm vi toàn trường (bao gồm các lớp học, các phòng ban, toàn bộ sân chơi và các hành lang, cầu thang….). Vậy, nhà trường đề nghị:

1.                      Giáo viên các lớp, CBNV các phòng ban thu dọn đồ dùng, đồ chơi, che đậy để ra giữa phòng nhằm làm thông thoáng khu vực chân tường.

2.                      Nhà trường không tổ chức lớp trông muộn vào chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 09 năm 2016, đề nghị Giáo viên nhắc các Bậc phụ huynh thu xếp đón con sớm trước 17h.

3.                      Thời gian phun: 17h30 thứ Sáu ngày 23 tháng 09 năm 2016

4.                      CBNV, giáo viên các lớp, các phòng ban đến vệ sinh lớp, phòng vào Chủ nhật ngày 25 tháng 09 năm 2016.

5.                      Ban Giám hiệu, Y tế trường sẽ giám sát và kiểm tra trước khi các lớp khóa cửa ra về.

 

Ban Giám Hiệu


Bài viết liên quan