Đăng ký học
Đăng ký học

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác xin vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của nhà trường qua e-mail thanglongkidsmart@gmail.com

Tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh, biểu phí mầm non năm học 2019-2020

Chỉ tiêu tuyển sinh, biểu phí mầm non năm học 2019-2020

Chỉ tiêu tuyển sinh, biểu phí mầm non năm học 2019-2020

Liên tục tuyển sinh các lớp mầm non

Liên tục tuyển sinh các lớp mầm non

Để tìm hiểu về quy trình tuyển sinh, xin vui lòng điền mẫu đơn dưới đây và cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và tên trường mà học sinh đang theo học. Chúng tôi sẽ...

Tuyển sinh CLB Hành trang vào lớp 1

Tuyển sinh CLB Hành trang vào lớp 1

Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart thông báo tuyển sinh lớp Câu lạc bộ hành trang vào lớp 1.

Tuyển sinh lớp 1,2,3,4,5 năm học 2019 - 2020

Tuyển sinh lớp 1,2,3,4,5 năm học 2019 - 2020

Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Đối với học sinh khối 1,2,3,4,5.