Đăng ký học
Đăng ký học

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác xin vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của nhà trường qua e-mail thanglongkidsmart@gmail.com

Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp 2

Tuyển sinh lớp 2

Để tìm hiểu về quy trình tuyển sinh, xin vui lòng điền mẫu đơn dưới đây và cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và tên trường mà học sinh đang theo học. Chúng tôi sẽ...

Tuyển sinh lớp 1

Tuyển sinh lớp 1

Để tìm hiểu về quy trình tuyển sinh, xin vui lòng điền mẫu đơn dưới đây và cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và tên trường mà học sinh đang theo học. Chúng tôi sẽ...