Chương trình giáo dục Tiểu học

NỀN TẢNG GIÁO DỤC

- Chương trình Văn hoá

- Chương trình Tiếng Anh

- Chương trình Nghệ thuật

Chương trình Giáo dục thể chất

- Chương trình phát triển Kỹ năng Thế kỷ 21

các hệ học tại tiểu học thăng long kidsmart, hệ chất lượng cao thăng long kidsmart, hệ tăng cường tiếng anh thăng long kidsmart, hệ song ngữ mỹ thăng long kidsmart

THĂNG LONG KIDSMART PRIMARY SCHOOL - HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO HẠNH PHÚC

Vì sao nên lựa chọn trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart?

Học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập Quốc tế

Cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến, sáng tạo, hiện đại

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Tiếng Anh trở thành bộ môn mũi nhọn với giáo trình Tiếng Anh Quốc tế,
đảm bảo chất lượng đầu ra chuẩn Cambridge

Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên vững mạnh, nhiệt huyết và có tâm với nghề.

Đăng ký tuyển sinh