TUYỂN SINH LỚP 1 HỆ SONG NGỮ ANH - MỸ VÀ EQ

Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart đặc biệt tuyển sinh năm học 2022 - 2023 lớp 1 hệ Song Ngữ Anh Mỹ với những đặc điểm nổi bật như sau:

Chương trình học thuật ưu việt với tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra rõ ràng.

Chương trình tiếng Anh theo hệ phổ thông Anh - Mỹ với chương trình học thực tế đa dạng với nhiều trải nghiệm.

Chương trình tiếng Việt theo chuẩn của Bộ Giáo dục với phương pháp đào tạo hiện đại, lấy học sinh là trung tâm.

Đặc biệt, lần đầu tiên ở Hệ Song Ngữ Anh - Mỹ, chương trình Trí Tuệ Cảm Xúc được đưa vào đào tạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt với chương trình bản quyền Base Education từ Tổ chức giáo dục quốc tế Edmentum của Mỹ.

Cộng đồng Phụ huynh lớn mạnh kết nối chặt chẽ với nhà trường và học sinh, đồng hành cùng rèn luyện trí tuệ cảm xúc và kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ.

Đăng ký tuyển sinh