• Lớp Mickey 4 với cô giáo Mette đến từ Đan Mạch
    Lớp Mickey 4 với cô giáo Mette đến từ Đan Mạch
  • Các bé biểu diễn văn nghệ - Lý kéo chài
    Các bé biểu diễn văn nghệ - Lý kéo chài
  • Các bé biểu diễn văn nghệ - Bar bar bar
    Các bé biểu diễn văn nghệ - Bar bar bar
  • Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2
    Cô giáo Cicilie với các con lớp Mickey 2
  • Merry Christmas & Happy NewYear 2015 at ThangLong
    Merry Christmas & Happy NewYear 2015 at ThangLong
  • Hệ thống những học thuyết GD hiện đại (P1) được ứn
    Hệ thống những học thuyết GD hiện đại (P1) được ứn
  • Chào mừng các thầy cô giáo Đan mạch đến trường Thă
    Chào mừng các thầy cô giáo Đan mạch đến trường Thă
  • Các bé trường MN Thăng Long Kidsmart vui đón xuân
    Các bé trường MN Thăng Long Kidsmart vui đón xuân
  • Chuyên gia GD Đan Mạch tặng sách cho nhà trường tạ
    Chuyên gia GD Đan Mạch tặng sách cho nhà trường tạ
  • Bé vui tết trung thu ở MN Thăng Long Kidsmart
    Bé vui tết trung thu ở MN Thăng Long Kidsmart