Đội ngũ nhân sựĐội ngũ CBGVNV: 98
Giáo viên: 74
CBNV: 24